********** FEMALE Kids 1Mile AGE GROUP: 1 - 12 **********

Place Name City Bib Age Guntime Pace
1 Alexis Edwards 291 8 6:41 6:41
2 Julia Iveson Reno 252 12 7:21 7:21
3 Bethany Schirz 298 12 7:25 7:25
4 Kajaani Burst Reno 239 8 7:57 7:57
5 Raija Burst Reno 240 6 8:33 8:33
6 Emily Petit Sparks 259 6 8:39 8:39
7 Aspen Larivee Reno 253 5 8:45 8:45
8 Isabella Petit Sparks 260 10 8:54 8:54
9 Aislin Fisher Reno 244 5 8:55 8:55
10 Torres Michelle Reno 323 9 9:08 9:08
11 Boston Donnan Sparks 242 5 9:30 9:30
12 Aileen Garrigan Reno 246 7 11:52 11:52
13 Bella McNeely Carson City 256 7 11:54 11:54
14 Emma Begley Reno 236 6 13:38 13:38


********** MALE Kids 1Mile AGE GROUP: 1 - 12 **********

Place Name City Bib Age Guntime Pace
1 Andrew Sean Reno 310 9 5:56 5:56
2 Brian Schirz Sparks 264 9 7:32 7:32
3 Charles Cisneros 285 8 7:55 7:55
4 Tyler Harris Reno 248 8 9:10 9:10
5 Anton Burst Reno 238 4 10:18 10:18
6 Tyler Johnson 288 8 10:52 10:52
7 Derek Johnson 286 6 10:53 10:53
8 Aidan Garrigan Reno 245 9 11:07 11:07
9 Q 281 6 11:51 11:51
10 Noah Brounlee 307 10 14:26 14:26


********** FEMALE Other 1Mile AGE GROUP: 13 - 99 **********

Place Name City Bib Age Guntime Pace
1 Hilary Larivee Reno 254 30 9:23 9:23


********** MALE Other 1Mile AGE GROUP: 13 - 99 **********

Place Name City Bib Age Guntime Pace
1 Torres Diego Reno 322 13 9:52 9:52